FANDOM


W przeszłości Gedaria była terytorium zależnym Janusberg, lecz tamtejsi możnowładcy na skutek dążeń separatystycznych odłączli się od kraju (powodem było pochodzenie mieszkańców, którzy rdzennie wywodzili się właśnie z terenów Sanotrer - mówi się nawet, że to Janusberg jako pierwsze zagarnęło bezprawnie Gedarię). Sanotrer dokonało wkrótce inkorporacji gedarskich włości, co wywołało pierwszy w historii konflikt janusbersko-sanotrerski.


Wojna trwała przez wiele lat, aż do momentu wstąpienia na tron Janusberg Vurasa II Moretańskiego. Młody, ambitny monarcha zdołał osiągnąć porozumienie z królem Cidasem, na mocy którego Gedaria wraz ze wszystkimi jej  włościami stała się lennem Janusberg, a jedna piąta rocznych dochodów z podatków miała być odprowadzana do Janusberg jako danina. Ponadto Vuras zażądał, aby państwa podpisały pakt wojskowy, który miał zagwarantować pokój i właściwe respektowanie postanowień traktatu z Calme. Sanotrer poprało wizję sąsiada, co zakończyło długi i krawawy konflikt.